Minder

INISI en Guardian360: samen beter!

Op het gebied van vulnerability management en compliancy werkt INISI samen met Guardian360. Onder het motto Scan, Secure & Comply, bieden wij diverse vormen van dienstverlening aan om je infrastructuur veiliger te maken en te houden.

Samen met Guardian360 zorgt INISI ervoor dat je informatiebeveiliging op orde is en voldoet aan de normen en richtlijnen.

De dienstverlening bestaat uit:

Netwerk Vulnerability Scanning

Guardian360 gebruikt 8 verschillende security scanners, die constant in- en om je netwerk zoeken naar zwakke plekken of kwetsbaarheden in de beveiliging van infrastructuur en/of webapplicaties. Mocht een indringer zich, ondanks alle vormen van beveiliging en scanning, toch toegang verschaffen tot je netwerk, dan slaat de “Canary” een stil alarm. Het 24×7 opererende Security Operations Center (SOC) identificeert een eventuele indringer of hacker vervolgens direct.

Neem alvast de proef op de som met onze website quickscan.

Webapplicatie Security

Uw bedrijfskritische webapplicaties zijn met Guardian360 optimaal beveiligd. Doordat Guardian360 constant scant op kwetsbaarheden en andere problemen in je webapplicaties, webservers, databaseservers en andere systemen verlaag je de kans op problemen zoakls downtime, datalekken of inbraak.

Network Security Audits

Het Guardian360-platform is in staat om te scannen volgens de ISO27002, NEN7510, OWASP, NCSC, BIG en Norea/DigiD normen. De Compliancy audits van Guardian360 laten je zien in hoeverre je voldoet aan de voor jou geldende regels op het gebied van informatiebeveiliging. Met Guardian360’s compliance & website security check ga je voor een optimale compliancy. Alle issues die gevonden worden tijdens de network security audit worden volautomatisch tegen meerdere normen en eisen van informatiebeveiliging gehouden.

Pen testing

Deze dienst geeft invulling aan de wens die steeds meer organisaties hebben: het periodiek laten uitvoeren van testen door een ethisch hacker. Doordat deze dienst gecombineerd wordt met een continu proces dat is ingericht om kwetsbaarheden, configuratiefouten en zwakke wachtwoorden op te sporen, krijg je niet alleen een momentopname, maar kan je daarna ook aantonen dat bepaalde maatregelen geholpen hebben om kwetsbaarheden te verhelpen. Daarnaast maakt deze dienst inzichtelijk of bepaalde issues leiden tot een afwijking van informatiebeveiligingsnormen.

Cyberrisico Verzekering

Met Guardian360 ben je ervan verzekerd dat je IT-omgeving en webapplicaties continu gemonitord worden op kwetsbaarheden. Ondanks alle beveiligingsmaatregelen is er toch altijd sprake van een restrisico. Omdat het voor veel organisaties onduidelijk is wat er dan geregeld moet worden en welke kosten daarmee gemoeid zijn, hebben wij een verzekeraar aan ons verbonden die zogenaamde cyberriscio’s dekt.

Phishing as a Service

De term phishing staat voor het ‘hengelen’ naar vertrouwelijke gegevens door kwaadwillenden. Een veelgebruikte methode is om dit via e-mail te doen: ontvangers krijgen een vertrouwenwekkende e-mail waarin een kwaadaardige link is opgenomen. Om hiertegen te beschermen kunt verschillende technische maatregelen nemen, maar “de menselijke factor” blijft een risico. Met Phising as a Service kun je de bewustwording stimuleren en testen in hoeverre je organisatie bestand is tegen dit soort aanvalmethodes.

Hacker Alert

Ongetwijfeld heb je allerlei maatregelen getroffen om beveiligingsincidenten te voorkomen. De meeste organisaties maken gebruik van anti-malware software, een moderne firewall geplaatst en maken gebruik van (online) backup. Ondanks alle maatregelen blijft de kans bestaan dat een kwaadwillende jouw netwerk binnendringt. Van buitenaf via internet, maar ook binnen de muren van je organisatie kunnen gevaren loeren. Of het nu een rancuneuze (ex-)medewerkers, een concurrent of een criminele organisatie is, vrijwel ieder bedrijf krijgt hier vroeg of laat mee te maken. Daarom biedt Guardian360 een tweetal oplossingen: de Guardian360 Canary en Guardian360 Canary Tokens.

Wil je meer informatie ontvangen of je oriënteren op de security-dienstverlening van INISI, neem dan contact op met Bart Bossers, tel. 010-4368822 of mail naar bart.bossers@inisi.com.